סקר החודש

  לאיזה סוג ארגון את משתייכת?
  באיזה תחום הארגון פועל?
  כמה עובדים יש בארגון?
  כמה שנים הארגון קיים?
  האם החברה היא בין לאומית או מקומית?
  האם אתם נותנים אופציות לעובדים?
  האם הענקת האופציות נחשבת כחלק מחבילת השכר של העובד?
  אחת לכמה זמן העובדים מקבלים אופציות?
  האם הענקת האופציות ניתנת לכל האנשים או רק לחלק?

  מהי תקופת ההבשלה? הבשלה - נקודת הזמן בה האופציות ברות מימוש לעובד

  מתי העובדים מקבלים את מכסת האופציות הראשונה?
  האם אחוז האופציות שהעובד קיבל ביחס להון של החברה משוקף לעובד?
  האם נתתן אקסלרציה בעבר?

  מהן הסיבות לאקסלרציה?

  האם יש לך כלים או מערכות שמסייעות לך בהערכת הצורך וההתאמה להענקת אופציות לעובדים?

  במידה וענית כן, מהם הכלים?

  האם הענקת האופציות משפיעה על רמת התחושה של העובדים שלכם בקשר לרצון להישאר בחברה?
  במידה וענית כן, על מה התשובה מתבססת?
  האם יש לך תוכניות לשיפור או להרחבת מדיניות הענקת האופציות בעתיד?

  ומידה וענית כן, אשמח שתפרטי